Fransız Kılıcı Sallayan Harkiler

Cezayir, 130 yılı aşkın süre (1830 - 1962) Fransız sömürgesiydi. Koloni yönetimi, yerli halkı sindirmek için her türlü insanlık dışı uygulamayı yaptı. Süreç içinde Arap ve Bedevi asıllı 10 milyona yakın Müslüman hayatını yitirdi. ‘Harki’ denilen yerli işbirlikçiler, Fransız saflarında yer aldı. Verilen emirleri uyguladılar. Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda soydaşlarına karşı savaştılar.

Fransız Kılıcı Sallayan Harkiler

‘Harki’ kelimesi, Cezayir’de konuşlanmış Fransız askeri birliği ‘Harka’dan türedi. Anlamı: ‘Fransa’ya hayranlık duyan, Fransız bayrağı altında çalışmayı/savaşmayı kalben/fikren benimsemiş Müslüman Cezayirli Arap veya Berberi’ demekti. Cezayir Bağımsızlık Savaşçıları, ‘Harki’ sıfatını ‘vatan haini’, ‘Fransız işbirlikçisi’ anlamında kullandı.

Harkiler, 1954 ile 1962 arasında Cezayir’de süren bağımsızlık savaşında sömürgeci Fransız Ordusu’nun yanında yer aldı. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, sayıları 263 bin idi. 60 bini aktif asker, 153 bini ise yedek kuvvetti. - Daha doğrusu köy korucusuydu! - 50 bine yakını ise bürokratik görevli, kasaba, köy veya daha küçük birimlerde yöneticiydi. Aileleri de dikkate alındığında, ‘Harki’ nüfusu bir milyonun üzerindeydi. Hepsi de düzenli maaş sahibiydi.

- Harkiler, Kendi Kaderlerine Terk Edildi… -

Müslüman Cezayir halkı, birçok savaşta, özellikle de Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa bayrağı altında savaştı. Harkiler, asıl şöhreti, Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda kazandı. Sömürgeci Fransa Ordusu’nun yanında - aynı safta! - soydaşlarına karşı mücadele verdiler. Fransa’ya ve Cumhuriyete bağlılık yemini etmişlerdi. Cezayir’in Fransa tarafından ilelebet yönetileceğine inandılar. Müstemleke idaresinde kazandıkları imtiyazlar sürecekti.

Harkilerin Fransa aşkı/bağlılığı bir anda yerle bir oluverdi. Fransız hükümeti, 18 Mart 1962’de, Cezayir’den çekilme ve bağımsızlığı tanıma kararı aldı. Evian Anlaşması ile her iki tarafın mutabakatı imza altına alındı. Fransız üniforması giyen Cezayirli kökenli askerler terhis edildi. Köy korucuları silahsızlandırıldı. Doğdukları yerlere dönmeleri istendi. Hükümette ve yerel yönetimde çalışanlar da yalnızlığa terk edildi. Başlarının çaresine bakacaklardı. ‘Fransa’ya ve sömürge yönetimine gönül vermiş, rüştlerini ispat etmiş Harkiler şoka girdi!’ Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ülkelerinde kalmaları/barınmaları imkânsızdı. Can güvenlikleri yoktu. Kendilerini savunabilecek silah ve teçhizattan da yoksundular. Tek kurtuluş çareleri: Fransa’ya sığınmaktı/’kapağı atabilmekti’. - Ama General Charles de Gaulle, Arap kökenli göçmenlere sıcak bakmıyordu! - 4 Temmuz 1962’de, Fransa’nın son askerleri de ülkeden ayrıldı. Harkiler’in getirilmesi kesinlikle yasaktı. ‘Müttefikler, ölüme terk edilecekti!’

Bazı Fransız subaylar emir dinlemedi. 20 bini aşkın Harki ve aile bireylerine iltica hakkı sağlandı.

- Harkiler, Üvey Evlattan Daha Aşağı Görüldü… -

Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi - Front de Libération Nationale, FLN! - insan avı başlattı. Fransa’nın yanında vuruşan Harkiler hedefe konuldu. Hiçbirisine merhamet edilmedi. Aileleri de hisselerine düşen pay(lar)ı aldı. Katledilen işbirlikçi sayıları çelişkiliydi: Bir iddiaya göre FLN üyeleri, 30 ile 150 bin arasında Harki katletti. Tarafsız gözlemcilerin belirlediği rakam ise 65 ile 70 bin arasındaydı.

Fransa, ülkeye ulaşabilenleri ‘mülteci’ kabul etti. Lozere yakınındaki toplama kampına yerleştirdi. Topluma karışmaları engellendi. Yıllarca dikenli teller arasında yaşadılar. Ağır sağlık sorunları ile uğraştılar. İnsanlık dışı şartlar altında hayata tutunmaya çalıştılar. Aşağılandılar, insan yerine dahi konulmadılar. Sonunda, Arap orijinli işçi ve - Mısırlı ve Tunuslu! - sığınmacıların barındığı semtlerde/mahallelerde yerleşik düzene geçmelerine izin verildi. ‘Harki nüfusu, 2 cami arasında kalmış beynamaz(lar) gibiydi!’ Fransızlarca ‘Arap!’ diye küçümsendiler, sevilmediler. Ülkeye çalışmaya gelen soydaşlarınca da rakip görüldüler. Emekçi Araplar, ücretlerinin düşeceğine, işlerini yitireceklerine inandılar. 

Tüm olumsuz şartlara karşın Harkiler, hayata tutundu, nüfusları arttı. 2000’li yıllarda, Arap asıllıların ‘Hain oğlu!’ diye aşağıladığı, Fransızların görmezden geldiği kitlenin üzerine aniden güneş doğdu. Siyasi partilerin, politikacıların gözdesi oluverdiler. Kendilerine cazip sözler verildi. Yüksek getirili iş, sağlık şartlarının iyileştirilmesi, insanca barınacakları konut vb. vaatler tekrarlandı. 

Siyasi gözlemcilere göre Harki toplumu yeterince tecrübe sahibiydi. Fransa’nın sözünü nasıl tuttuğunu tarihten bilirlerdi.

- Fransa, 1962’deki Tarihi Hatasını Kabullenir Göründü… -

Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 2003’de ‘Ulusal Yas Günü’ ilan etti. Paris’te, İnvalides’de, tören düzenledi. Etkileyici ve duygusal nutuk çekti. Cezayir’de Harkiler’in katledilmesinde ülkesinin ihmalini kabul eder göründü. Bağımsızlık Savaşı’nda ve sonrasındaki yitirilenleri ‘büyük kayıp’ diye niteledi. Dönem yöneticilerinin sebep olduğu hasar(lar)ı giderme sözü verdi.

Harkiler, 2007’de, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Nicolas Sarkozy’e oy verdi. 2012’de Nicolas Sarkozy’i ve Marine Le Pen’i destekledi. Her iki lider de, ‘Ulusal Yas Günü’ törenlerine iştirak etti. 

Harki kökenli ünlü şarkıcı Enrico Macias, 2007’de Sarkozy’e desteğini açıkladı. Ama sonraki intihapta mesafeli davrandı. Vaatlerini yerine getirmediğini savundu.

Sonraki Cumhurbaşkanı François Hollande, Chirac’ın girişimini bir adım öteye götürdü. 2014’de, Harki aileleri için yardım fonu planını devreye soktu.

Cumhurbaşkanı Macron, Twitter’den paylaşım yaptı. Harkiler hakkında düşüncelerini açıkladı: ‘Geçmişimizle yüzleşmemiz lazım! Kökenlerimiz ne olursa olsun Cezayir’de doğanların geri dönüş yolunu bulması gerekiyor!’

Macron’un tweeti, Fransa ile aynı cephede savaşan sonra da ülkelerinden ayrılan kitlelerin geri dönmeyi düşünmeleri gerektiği şeklinde değerlendirildi. ‘Pides Noirs’ diye tanımlanan, nesillerce Cezayir’de ikamet etmiş, sömürge yönetimi son bulunca göç etmek zorunda kalmış Avrupa kökenliler de öneriden etkilendi/alındı. 

- Arap Asıllılar, Fransız Seçmenlerin Yüzde 8’ini Oluşturdu… -

Cezayir’den ayrılan Avrupa orijinliler sadece Fransa’da değil, Tunus’da ve Fas’ta da yerleşikti. Sadece Harkilerin günümüzde 3-4 milyonluk nüfusa sahip oldukları tahmin ediliyordu. Avrupa kökenli Cezayirliler de rakama dâhil edildiğinde, Fransız seçmenin yüzde 7 ile 8’ini oluşturuyorlardı. ‘Aşırı sağdan aşırı sola karşı hemen bütün siyasi partiler, sorunu kalıcı şekilde çözme sözü veriyordu!’

Macron, Fransa’nın Cezayir’de sömürge döneminde yaptıklarını ‘İnsanlığa Karşı Suç!’ şeklinde değerlendirdi. Ülkeye yaptığı resmi ziyarette, pek çok kişinin beklentisini boşa çıkardı. Resmen özür dilemedi. Ama müstemlekeciliği ve uygulamalarını kötülemeyi sürdürdü.

Yine Macron, 1957’de, Cezayir’de sömürgeciliğine karşı yürütülen mücadeleyi destekleyen Maurice Audin adlı kişinin Fransız askerlerince tutuklanıp öldürülmesini de kabullendi. ‘Vahşet!’ diye yorumladı.

Macron, 19. yüzyılda Fransa’ya götürülüp sergilenen Cezayirli muhaliflere ait kafataslarını da iade etmeyi önerdi. Ulusal Doğal Tarih Müzesi’nde sergilenen 37 kurukafadan birisi çok önemli kahramana aitti. 1849’da, Zaatcha Direnişi’ni örgütleyen Şeyh Bouziane’nindi. Şeyh, Fransız kuvvetlerine teslim olmamış, 800’ü bulan destekçisi ile öldürülmüştü. Kafası kesilmiş, teşhir edilmek amacıyla Paris’e gönderilmişti.

Napolyon’un Mısır’da bıraktığı Fransız kuvvetlerinin komutanı General Jean Baptiste Kléber, 1800’de, suikasta uğradı. Saldırıyı düzenleyen grubun lideri Süleyman Halebi uzun işkencelerden sonra acımasızca öldürüldü. Kafası koparıldı. Vücudunun bazı uzuvlarıyla teşhir amacıyla Fransa’ya gönderildi. Muhalefet eden veya düşmanlık besleyenlere ders verilecekti/gözleri korkutulacaktı. ‘Tarihi kayıtlara göre Fransa, Cezayir’deki 130 yıllık yönetimi süresince 10 milyona yakın insanı katletti. Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği de, aynı rakamı açıkladı!’

- Cezayir, 1 Milyondan Fazla Şehit Karşılığında Bağımsızlığını Kazanabildi… -

Cezayir’de, 1 Temmuz 1962’de gerçekleştirilen referandum sonunda halkın yüzde 99.72’i kabul yönünde oy kullandı. Ülke bağımsızlığını ilan etti. 130 yıl süren Fransız sömürge yönetimi tarihe karıştı. Azatlık 1 milyondan fazla vatan evladının hayatını yitirmesiyle kazanılabildi!

Fransa, müzelerinde bulunan 18 bin kuru kafa ve iskeletten 24 tanesini iade kararı aldı. Kalıntıların 2 bini Cezayirlilere aitti. Kalanı Mısır ve Suriye uyruklu vatandaşlarındı. Mısırlı komutan Musa Darkavi de mezalime uğrayanlar arasındaydı. Cezayirli direnişçilere yardım amacıyla katılmış ama mezalimden kurtulamamıştı. Onun da naşı diğer 23 kişi ile birlikte Cezayir’e iade edildi. 19 Temmuz 2020’de anlamlı/duygu dolu tören düzenlendi.  

Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Genevieve Darrieussecq, Harki toplumuna müjde verdi. Cezayir’de Fransa’nın yanında savaşanlara 40 milyon avro yardım yapılacaktı. 2 bin civarında Harki destekten yararlanacaktı.

Darrieussecq, Ulusal Anma Günü’ne diğer selefi politikacılar gibi iştirak etti. Harkileri ‘Kahraman!’ diye niteledi, övdü. Sonra da anılarının toplanıp arşivleneceğini ve ilgililerin hizmetine sunulacağını açıkladı.

- Ünlü Futbolcu Zidane, ‘Harki’ Asıllı Olmakla Suçlandı… -

Fransa Danıştayı da, Macron Hükümeti’ne paralel karara imza attı. Göç sonrası toplama kamplarına kapatılan Harkilerin yaşadığı kötü şartlardan dönemin yönetimini sorumlu tuttu. Hatta bir Harki’ye tazminat ödenmesini hükme bağladı. Adı açıklanmayan, 1963’de dünyaya gelen, 12 yıl - 1975’e kadar! - kamplarda yaşayan kişi, 2014’de, Cergy-Pontoise Mahkemesi’ne müracaat etti. İddiasına göre yerleşim merkezindeki olumsuz koşullardan ötürü psikolojik tedavi görmüş, sosyal destek almıştı. Eğitimini de tamamlayamamıştı. Kendisine 1 milyon avro tazminat ödenmesini talep etti. Ancak yargı başvuruyu kabul etmedi. Müracaat sahibi talebini Danıştay’a götürdü. Yüksek Mahkeme, dilekçe ve eklerini inceledi. 15 bin avro ödence verilmesini karar altına aldı.

Fransız futbolunun yıldız ismi Zinedine Zidane’nin de baba tarafından Cezayir göçmeni ve Harki olduğu iddia edildi. ‘Bazı akrabaları hâlâ Cezayir’de yaşıyordu!’ 2004’de, Fransa Millî Futbol Takımı forması ile Cezayir karşısında oynayınca protesto edildi. Cezayir tribünlerinde ‘Zidane Harki!’ posterleri açıldı. Ünlü futbol adamı, maça çıkmadan ölüm tehditleri aldığını açıkladı. ‘Harki’ iddiasını reddederken, babasının Cezayir göçmenliğini kabullendi. ‘Ailesinin hiçbir ferdi ana vatanına ihanet etmemişti!’                                                                                             

31 August 2021 10:52
1,017 kez okundu

Ali Hikmet İnceBenzer Yazılar

On İki Ada’yı - Maalesef! - Osmanlı Verdi

Siyasi tarihimizde 2 tane Lozan Antlaşması vardı. İlki 15 Ekim 1912’de, ikincisi 24 Temmuz 1923’de imzalandı. Osmanlı; Lozan’ın Ouchy semtinde imzalanan birinci antlaşma ile 12 Ada’yı İtalya’ya - geri alabilmek/ödünçlük koşulu ile! - bıraktı.

‘GPS’li Bavul’ İle Taşınan Dolarlar

‘Kısa sürede yüksek kazanç sağlama’ vaadi çoğu kişiye çekici geldi. ‘Tatlı dilin yılanı yuvasından çıkarması gibi, ‘emeksiz yemek’ hayali - aslında! - bütün birikimleri yok edecekti…’

Kral Charles’ın ‘Gönül Galerisi’

Prens Charles ile Camilla arasındaki aşk öyküsü televizyon dizi(si) senaryosuna benzerdi. Taraflar, bir dargın bir barışık, bazen hoşnut bazen üzgün yarım asrı aşan ‘parçalı bulutlu’ birliktelik yaşadı. İkili - başka kişilerle evliyken dahi! - birbirlerinden vazgeçemedi. Sonunda mutlu sona ulaştılar ama hayli geç olmuştu!

Kral 3. Charles Müslüman mı?

‘3. Charles’ unvanı ile İngiltere Tahtı’na oturan Prens Charles, Şeyh Nazım Kıbrısî’nin iddia ettiği gibi ‘Müslüman’ mıydı? Hem Anglikan Kilisesi’nin başı hem İslâm dinine mensubiyet mümkün müydü?

Ferhantoloji

Ferhan Şensoy, tiyatromuzun son yarım yüzyılda yetiştirdiği birkaç sivri dilli, muhalif, yazdığı okunan, sahnelediği seyredilen sanatkârlardandı. Heyecanlı, hareketli, yüksek tansiyonlu, özenilecek, serüven dolu hayat sürdü. Geride çok sayıda eser, anı ve dost bıraktı.

Yeşilçam’ın Kara Bahtlısı

Yeşilçam’ın uygun gördüğü ad ve soyadı hayat hikâyesine tıpa tıp uydu. Yaşamı hazin olaylar manzumesiydi. Ailesini genç yaşta kaybetti. Öyküsünü bilenlerin rivayetine göre 3 defa ‘âşık oldu’! Her seferinde de kavuşamadı. İlk gençliğini dolduran sıcacık, huzur dolu yuvanın - ilerleyen yıllarında! - hep hasretini çekti. Yüksek sinema kabiliyeti, gelişmiş edebi zevki ve doğaçlama müzisyenliği yeterince değerlendirilemedi. Bu dünyadan ‘Samuel Agop Uluçyan’, hepimizin aşina olduğu ismi ile ‘Sami Hazinses’ de geçti!

Ezilen Bütün Kadınlar Birleşin!

BM - Birleşmiş Milletler! - istatistiklerine göre, kadınlar tarih boyunca sömürüldü, tecavüze uğradı, şiddet gördü ve zorlu/sert yaşam koşullarına mahkûm edildi. Günümüzde de durum pek değişmedi: Emeğe dayalı işlerin yüzde 66’sı kadınlar tarafından yapıldı. Kazancın yüzde 10’u hanelerine yazılabildi.

Sinemamızın Aptal (!) Uşağı Cevat Kurtuluş

Cevat Kurtuluş, Yeşilçam’a Ferdi Tayfur’un hediyesiydi. Konservatuarın Opera bölümünden mezundu. Bariton sese sahipti; baştan ayağa sanatçıydı.

2. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’a Uzatılan Yardım Eli

Türkiye, 2. Dünya Savaşı’nda kıtlık/yokluk yaşayan Yunanistan’a gemiler dolusu kuru yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yaptı. Kurtuluş gemisi Eğe’de mucizeler yarattı. Pire’de bir caddeye ‘Kurtuluş’ adı verildi.

Macron’un Özel Hayatı

Emmanuel Macron, ‘Fransa’nın en genç cumhurbaşkanı’ydı. Renkli, duygu dolu, mutlu, heyecanlı yaşam öyküsüne sahipti. Siyasette hep yükseldi ve görülmeyen bir el/kuvvet tarafından desteklendi.

CIA’dan Kongo’ya Jazz Festivali

ABD, 1940-1960 arasındaki süreçte Kongo’ya özel ilgi gösterdi. CIA’nin ağabeyi, Stratejik Hizmetler Ofisi, zengin uranyum yataklarını belirledi. Çok gizli operasyon(lar)la Japonya’ya atılan atom bombalarının yapımı için gereken ham maddeyi elde etti ve ülkesine taşıdı.

Macron’un Özel Hayatı

Emmanuel Macron, ‘Fransa’nın en genç cumhurbaşkanı’ydı. Renkli, duygu dolu, mutlu, heyecanlı yaşam öyküsüne sahipti. Siyasette hep yükseldi ve görülmeyen bir el/kuvvet tarafından desteklendi.

Kesilmiş Parmaktan Kimlik Tespiti

Ünlü Marksist gerilla lideri Che Guevara’nın hakkındaki ölüm kararını uygulayacak asker kura sonucu belirlendi. Ölümünün delili olarak da kesilen ellerindeki parmak izleri kullanıldı.

Dolar Yakarak Isınan Baba

El Chapo (Bücür!), mafya dünyasında her adımı ile örnek alındı. Bütçesi milyar dolarları aşan yasadışı uluslar arası organizasyon oluşturdu. Film yıldızlarını kıskandıran güzellikte kiralık kadın katilleri rakiplerine karşı kullandı. Dünyada Cennet’i yaşayacağını sandı ama…

İstanbul’dan Ölüme Gönderilen 80 Bin Sokak Köpeği

İstanbul’un tarihinde 3 defa ciddi boyutlarda sokak köpeği katliamı yaşandı. 1910’daki ilk teşebbüste 80 bin köpek toplandı ve aç bırakılıp ölüme terk edildi. 1912’deki 2. girişimde 30 bin, 1980 sonrasındaki 3. itlafta da 83 bin hayvanın canına kıyıldı.

Macron’un Özel Hayatı

Emmanuel Macron, ‘Fransa’nın en genç cumhurbaşkanı’ydı. Renkli, duygu dolu, mutlu, heyecanlı yaşam öyküsüne sahipti. Siyasette hep yükseldi ve görülmeyen bir el/kuvvet tarafından desteklendi.

Kilisede Çocuk Tacizi

Başta Fransa olmak üzere ABD ve Almanya, geçmişindeki/günümüzdeki çocuk tacizleriyle hesaplaşıyor. Fransa’da hazırlanan resmi doküman, küçük yaştaki yavrucaklara reva görülen cinsel istismarın ürkütücü boyutlarını ortaya koydu. Almanya’nın raporuna göre ise rahibeler, ‘kendilerine emanet edilen kimsesiz sabileri zengin iş adamlarına para karşılığı taciz için kiralamış’tı!

Macron’un Özel Hayatı

Emmanuel Macron, ‘Fransa’nın en genç cumhurbaşkanı’ydı. Renkli, duygu dolu, mutlu, heyecanlı yaşam öyküsüne sahipti. Siyasette hep yükseldi ve görülmeyen bir el/kuvvet tarafından desteklendi.

Defne Yalnız’ın Yalnızlık Korkusu

Defne Yalnız; okumayı-yazmayı öğrenmeden tiyatro sahnesinin tozunu ciğerlerine çekti.

ABD’nin Açık/Gizli Derin Operasyonları

20. yüzyıl tarihi, ABD’nin menfaatlerini korumak/kollamak amacıyla yaptığı onlarca hükümet devirme/değiştirme operasyonlarıyla doluydu. ABD; Birinci Dünya Savaşı ve sonrası ‘arka bahçesi’ gördüğü Amerika kıtasının tamamında kendine sempati besleyen/kontrol edebileceği hükümetler oluşturma siyaseti benimsedi; amacına uygun operasyonlar gerçekleştirdi. Kazandığı özgüvenle de dünyanın her yerinde hamlelere girişti.

Polisiye Roman Sevdalısı Padişah

34. Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid’in polisiye roman merakı çok ünlüydü.

İnsan Hakları Müzesi’ndeki Kafatasları

Cezayir; Paris’teki İnsan Hakları Müzesi’nde 150 yıldan beri sergilenen, Cezayirli direniş liderlerinin kafataslarının ülkeye geri verilmesini resmen istedi.

Ezilen Bütün Kadınlar Birleşin!

BM - Birleşmiş Milletler! - istatistiklerine göre, kadınlar tarih boyunca sömürüldü, tecavüze uğradı, şiddet gördü ve zorlu/sert yaşam koşullarına mahkûm edildi. Günümüzde de durum pek değişmedi: Emeğe dayalı işlerin yüzde 66’sı kadınlar tarafından yapıldı. Kazancın yüzde 10’u hanelerine yazılabildi.

Kurşuna Dizilen İstiklal Şairi

Ülkemizde ‘Çırpınırdın Karadeniz / Bakıp Türkün Bayrağına’ diye bilinip çok sevilen hüzzam makamındaki ünlü Azerbaycan Türküsü’nün söz yazarı Ahmet Cevad (1892-1937); aynı zamanda Azerbaycan Ulusal Marşı’nın güftekârıydı.

Mumya Etinden Kısır Kadınlar İçin Çorba

Selçuklu Beyi Melik Gâzi’nin mumyası ‘şifa umudu’yla lime lime edilmiş; dişleri, deri ve kemikleri kaynatılarak elde edilen karışım kısır kadınlara ‘ilâç niyetine’ içirilmiş.

Diğer Dünya Tarihi Yazıları

Putin’in Türk Asıllı Metresi

Putin’in hayatına giren veya adı beraber anılan hanım(lar)ın yüzüne şans hep güldü. Kimisi gayrimenkul(ler)e ve servete kondu. Kimisi de politikaya girdi. Medya dünyasında patron koltuğuna oturdu. Devlet protokolünde ‘görünmeyen statü’ sahibi kesildi. Alina Kabaeva, şöhretli sporcuydu. Putin’le tanıştıktan sonra ününü, variyetini ve etkinliğini artırdı. Bayan Kabaeva, ‘son göz ağrısı’na, ‘Kış öncesi gelen - kısa süreli - aldatıcı yaz’a benzetildi. Güzelliği ile sadece Putin’in değil, bütün karşı cinsin ilgisini topladı. Sadece Rusya’da değil dünyada da stardı!

Putin'in Kadınları

Ünlü şairimiz Orhan Veli, ‘Kitabe-i Sen-i Mezar’ isimli şiirine, ‘Hiçbir şeyden çekmedi dünyada / Nasırdan çektiği kadar,’ mısralarıyla başladı. Süleyman Efendi’nin sıkıntılarını anlattı. Putin de, çevresindeki güzel kadınlardan çekti. Kalbini verdiği, kanatları altına aldığı, özenle sakladığı ‘nazende’ler sayesinde merak edildi, dillere düştü, haberlere mevzu oldu. Putin ve yakın çevresini saran ‘nazenin’ler, dünyanın da ilgisini çekecekti!

Öteki Putin / 2

Putin, dünya siyaset arenasına çıkınca, hemen fark edildi. Gizli servislerin, basının ilgi alanına girdi. Özel hayatı, çalışma şekli, yakın çevresi, ailesi ve hatta akrabaları tek tek değerlendirildi. Yazıldığı gibi Putin, ‘dünyanın en zengin adamları arasında’ mıydı? ‘Birbirinden güzel 2 hanımla birlikte olmuş’ ve ‘ailesinin kalabalıklaşmasını sağlamış’ mıydı?

Öteki Putin / 1

Putin, ‘KGB okulu/geleneği’nden gelen Rusya Federasyonu Başkanı’ydı. Tarihine, devletinin derin/‘kadim’ geleneklerine ve kurumlarına bağlıydı. Hatta resmen açıklamasa bile, 20. asrın 2 numaralı süper gücü, ‘Sovyetler Birliği’nin mirasçısıydı. ‘Çarlık Rusyası ile SSCB’nin sentezi gibiydi!’

Kral Charles’ın ‘Gönül Galerisi’

Prens Charles ile Camilla arasındaki aşk öyküsü televizyon dizi(si) senaryosuna benzerdi. Taraflar, bir dargın bir barışık, bazen hoşnut bazen üzgün yarım asrı aşan ‘parçalı bulutlu’ birliktelik yaşadı. İkili - başka kişilerle evliyken dahi! - birbirlerinden vazgeçemedi. Sonunda mutlu sona ulaştılar ama hayli geç olmuştu!

Kral 3. Charles Müslüman mı?

‘3. Charles’ unvanı ile İngiltere Tahtı’na oturan Prens Charles, Şeyh Nazım Kıbrısî’nin iddia ettiği gibi ‘Müslüman’ mıydı? Hem Anglikan Kilisesi’nin başı hem İslâm dinine mensubiyet mümkün müydü?

Hitler’in Karısı da Yahudi Çıktı

Tarihe ‘Yahudi soykırımını yap(tır)an lider’ suçlamasıyla geçen, Alman Nazi Partisi’nin değişmeyen Führer’i Adolf Hitler’in son büyük aşkı, nikâhlı karısı Eva Braun Aşkenaz Yahudisi çıktı.